Bedrijfsexperiment
Denk eens buiten de bestaande kaders met het bedrijfsexperiment!

Succesvol innoveren doe je zo!

Voor het management en medewerkers van veel bedrijven en organisaties valt het niet mee om buiten de bestaande kaders te denken. De druk om te veranderen is erg groot. Om tot nieuwe inzichten en oplossingen te komen kan een gedachtenexperiment waarbij juist buiten de bestaande kaders wordt gedacht erg nuttig zijn.

Creatief en patroon doorbrekend
denken geen vanzelfsprekendheid

In een tijd waar iedereen onder grote druk staat is het nog moeilijker om buiten de bestaande kaders te denken. Gevolg hiervan is dat geformuleerde oplossingen nauwelijks vernieuwend zijn en onvoldoende bijdragen aan de gestelde organisatiedoelstellingen. Het is de moeite waard om door creatieve en professionele ondersteuning ook eens het probleem op een andere wijze te bekijken. Medewerkers bekijken het probleem dan vanuit verschillende invalshoeken zodat er ruimte ontstaat voor innovatieve en vernieuwende ideeën.

Innovatie en inspiratie als sleutel tot succes

Door gebruik te maken van onze enthousiaste trainers, methoden en werkvormen wordt u uitgedaagd om creatief en patroon doorbrekend te denken. U komt los van ingesleten denkpatronen en de onbewuste neiging om in belemmeringen te denken. Hierdoor ontstaan frisse ideeën en verrassende, haalbare oplossingen. Tijdens de werksessie ontstaat er een grote hoeveelheid aan ideeën. Door onze trainers wordt er grondig toegewerkt naar een selectie op basis van haalbaarheid, toepasbaarheid en originaliteit. Medewerkers dragen op deze wijze actief bij aan de ontwikkeling van de organisatie. Dit verhoogt het draagvlak en draagt bij aan een succesvolle implementatie.

Human capital optimaal benut

“Mensen zijn ons belangrijkste kapitaal", er is vrijwel geen organisatie te vinden die dit niet openlijk belijdt. Toch besluiten veel minder organisaties als logische consequentie ook maximaal gebruik te maken van dit potentieel. Zij zijn echter de sleutel om ideeën te generen die winst, groei, en klantbinding opleveren en daarmee de overlevingskansen vergoten. Het bedrijfsexperiment onder leiding van het Ministerie van Creativiteit genereert positieve energie en plezier bij uw medewerkers en leert ze met een open mind te kijken naar de organisatie.

Grijp deze kans

Met u als opdrachtgever bespreken we het vraagstuk en vertalen deze naar een uitdagende startvraag. Vervolgens wordt een datum voor de brainstormsessie creatief en patroon doorbrekend gepland met uw medewerkers. Tijdens een inspirerende sessie maakt u kennis met een enthousiaste trainer en onze werkwijze. Het resultaat van de sessie zijn een aantal uitgewerkte ideeën die antwoord geven op de startvraag. U kunt vervolgens in uw organisatie aan de slag om door implementatie ervan de gewenste verandering vorm te geven. Het is ook mogelijk om de sessie uit te breiden. Dan volgt er een werkvorm waarin een concreet veranderplan op basis van de geselecteerde ideeën wordt uitgewerkt.

Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden

Laat uw gegevens achter via de contactpagina. Wij nemen dan contact met u op voor een vrijblijvende afspraak.

Prijs op aanvraag